ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరగబోయే అన్ని ప్రవేశ పరిక్షలు ఇక నుంచి అన్ లైన్ లోనే జరగనున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరగబోయే అన్ని ప్రవేశ పరిక్షలు ఇక నుంచి అన్ లైన్ లోనే జరగనున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరగబోయే అన్ని ప్రవేశ పరిక్షలు ఇక నుంచి అన్ లైన్ లోనే జరగనున్నాయి. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ విజయరాజు గారు ప్రవేశ పరిక్షలన్నింటిని ఆన్ లైన్ లోనే నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఉన్నత విద్యామండలి ఆదికారులతో ఆయన ఆచార్య నాగార్జున యునివర్సిటీ లో సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.ఈ నెల 15 నుంచి అన్ లైన్ లో మాక్ పరిక్షా పత్రాలు అందుబాటులో ఉంటాయని ప్రకటించారు.దికి కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక వెబ్ సైట్ ని కూడా రూపొందించారు.
online mock test website 

hi friends if like this posts please share to your friends

we post daily updated current affairs in telugu... 

Reference sites: 

                          wikipedia current affairs in telugu ,

                          bing current affairs in telugu ,

                          yahoo current affairs in telugu ,

                          aol current affairs in telugu ,

                          google plus current affairs,

                          youtube current affairs in telugu