మెదక్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ లో 370 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది

మెదక్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ లో 370 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది
మెదక్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ లో 370 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది 

ఎంపిక రాతపరీక్ష ట్రేడ్ టెస్ట్ ద్వార.
దరఖాస్తు ఆన్ లిన్ లో ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 10 వరకు   apply online current affairs

current affairs in telugu